ติดต่อเรา

 ที่อยู่ : ตึกพลกฤษประโมทะกะ ชั้น 3   
  19/1 หนองค้างพลู หนองแขม
  กรุงเทพฯ
  10160
  ประเทศไทย
 โทรศัพท์ : 02-8074500 - 27 # 354, 357, 462
  02-8074528 - 30 
  http://www.sau.ac.th