คำถามที่พบบ่อย


        ต้องการขอใช้ SAU Mail
          

สำหรับนักศึกษา ให้ติดต่อที่ศูนย์ไอที ชั้น 3 ด้วยตนเอง พร้อมบัตรนักศึกษา ตึกพลกฤษประ  โมทะกะ ชั้น 3 

สำหรับเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ IT เบอร์ภายใน 354, 357


       ลืม Password เข้า SAU Mail
          

สำหรับนักศึกษา ให้ติดต่อที่ศูนย์ไอที ชั้น 3 ด้วยตนเอง พร้อมบัตรนักศึกษา ตึกพลกฤษประ  โมทะกะ ชั้น 3 

สำหรับเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ IT เบอร์ภายใน 354, 357


       เข้าระบบจองห้องเรียนออนไลน์ไม่ได้
          

ตรวจสอบข้อมูลการสอนในเทอมนั้นๆ ว่ามีสอนหรือไม่ หากไม่มีจะไม่สามารถจองห้องเรียนได้